ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปานิธิ ไชยสงคราม
ครู คศ.1

นางสาวนันทนา จำปา
ครู คศ.3