ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนันทนา จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางปานิธิ ไชยสงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2