ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปานิธิ ไชยสงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนันทนา จำปา
ครู คศ.3