ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเรียน 1-64 (อ่าน 31) 12 มี.ค. 64
เปิดเรียน1 ก.พ. 2564 (อ่าน 96) 29 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2-63 (อ่าน 3096) 30 ธ.ค. 63
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ (อ่าน 3237) 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 1/63 (อ่าน 3275) 14 มิ.ย. 63
รายงานตัว ม1 (อ่าน 3307) 22 พ.ค. 63
เรียน DLTV (อ่าน 3389) 13 พ.ค. 63
เชิญชวนเรียน DLTV (อ่าน 3302) 29 เม.ย. 63
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง 1/63 (อ่าน 3241) 29 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 (อ่าน 3360) 25 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัคร ม.1 (อ่าน 3258) 31 มี.ค. 63
ประกาศ รับสมัครและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 3220) 22 มี.ค. 63
เลื่อนรับสมัคร มอบตัว ม.1 (อ่าน 3296) 20 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3277) 16 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน 2562 (อ่าน 3345) 25 มี.ค. 62
ขอเเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน วันสถปนาและรำลึกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ครบ 7รอบ 84 ปี (อ่าน 3792) 31 พ.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (อ่าน 3938) 13 ส.ค. 58