ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง 1/63

ประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี

       เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1/2563  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในการป้องกันโรคระบาดโควิค 2019 (Covid-19) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม โดย กำหนดวัน  เวลาการประชุมตามระดับชั้น ดังนี้

·      วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2563      เวลา  09.00 น.      

อนุบาล  3

ประถมศึกษาปีที่ 2-4

·      วันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563           เวลา  09.00 น.      

ประถมศึกษาปีที่ 5-6

มัธยมศึกษาปีที่ 2-3

·      วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา  09.00 น.      

อนุบาล  2

ประถมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนที่ย้านเข้าใหม่ทุกระดับชั้น

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,10:32   อ่าน 3275 ครั้ง