ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1

<span 0="" 003692="" 100000="" 4="" 9ec1ff="" angsana="" bed3f9="" mso-bidi-theme-font:="" mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:="" mso-style-textfill-type:="" mso-style-textoutline-fill-alpha:="" mso-style-textoutline-fill-color:="" mso-style-textoutline-outlinestyle-align:="" mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:="" mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:="" satm="110000" ;"="" shade="20000" span="" style="font-size:20.0pt;font-family:" tint="40000" lang="TH">1

รับสมัคร  วันที่ 3-12 พ.ค. 63 รับสมัครผ่าน 3 ช่องทาง
1. สมัครทางเว็บไซค์โรงเรียน

 http://watnongketyaischool.ac.th
2. สมัครทาง Facebook โรงเรียน

“โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่”

3. สมัคร  Line สแกน QR CODE

ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 22 พ.ค. 63 ตามช่องทางที่ท่านสมัคร

รายงานตัวนักเรียน วันที่ 5 มิ.ย.  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ดาวโหลดใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAiuoTWHiTFu4202QxkBCNyTilWZHkcrzktBPs_Y2lCY09HA/viewform


 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,14:20   อ่าน 3359 ครั้ง