ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนรับสมัคร มอบตัว ม.1

ประกาศเลื่อนรับสมัครและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น

       โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จึงขอเลื่อนการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

(จากเดิม รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2563)

โดยเมื่อกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนแล้ว จะแจ้งข่าวสารให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซค์โรงเรียน,เฟสบุ๊คโรงเรียน และป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนข้างอาคารอเนกประสงค์

       สำหรับการมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มอบตัวในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยเตรียมเอกสารและแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,13:39   อ่าน 154 ครั้ง