ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเรียน 14 มิ.ย.64 (อ่าน 12) 13 มิ.ย. 64
ยกเลิกประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 20) 09 มิ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (อ่าน 51) 06 มิ.ย. 64
New normal (อ่าน 27) 01 มิ.ย. 64
ม 1ประกาศรายชื่อ มอบตัว (อ่าน 114) 24 พ.ค. 64
QR Code ตอบข้อซักถาม (อ่าน 50) 21 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียน,ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 45) 21 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน 1/2564 (อ่าน 44) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ รายงานตัว ป1 (อ่าน 51) 15 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือ (อ่าน 49) 15 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน 1/2564 (อ่าน 55) 10 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ มอบตัวนักเรียน 1/2564 (อ่าน 84) 30 เม.ย. 64
ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (อ่าน 45) 30 เม.ย. 64
เรียนออนไลน์ 19 เม.ย. - 7 พ.ค.2564 (อ่าน 46) 24 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน-ออนไลน์ (อ่าน 78) 16 เม.ย. 64
รับสมัครเรียน 1-64 (อ่าน 87) 12 มี.ค. 64
เปิดเรียน1 ก.พ. 2564 (อ่าน 142) 29 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2-63 (อ่าน 3149) 30 ธ.ค. 63
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ (อ่าน 3286) 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 1/63 (อ่าน 3327) 14 มิ.ย. 63
รายงานตัว ม1 (อ่าน 3361) 22 พ.ค. 63
เรียน DLTV (อ่าน 3440) 13 พ.ค. 63
เชิญชวนเรียน DLTV (อ่าน 3340) 29 เม.ย. 63
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง 1/63 (อ่าน 3276) 29 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 (อ่าน 3408) 25 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัคร ม.1 (อ่าน 3290) 31 มี.ค. 63
ประกาศ รับสมัครและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 3248) 22 มี.ค. 63
เลื่อนรับสมัคร มอบตัว ม.1 (อ่าน 3333) 20 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3310) 16 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน 2562 (อ่าน 3378) 25 มี.ค. 62
ขอเเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน วันสถปนาและรำลึกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ครบ 7รอบ 84 ปี (อ่าน 3817) 31 พ.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (อ่าน 3961) 13 ส.ค. 58