ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
หนองเกตุใหญ่เกมส์
วันที่ 7-8 เมษายน 2564  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด           “ หนองเกตุใหญ่เกมส์ ” ซึ่งจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาประเภทต่างๆ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงด้วยดี  สามารถฝึกฝนนักเรียนให้มี น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,07:28   อ่าน 44 ครั้ง