ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการเกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันปีที่ 2
วันที่ 3-5 เมษายน 2564  นางสาวอภิณห์พร  สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่   นำคณะครู ประกอบด้วย ครูศิรประภา วชิระอัศวนนท์,ครูนุสรา ลีนาค,ครูธีรชัย แก้วกิติ และครูยุธนัน  เลิศล้น เข้าร่วมประชุมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันปีที่ 2  และปฏิบัติกิจกรรมสรุปบทเรียน  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา พร้อมศึกษาดูงาน ณ  ศุภรัตน์ฟาร์มเห็ด และโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) จ.นครราชสีมา จัดโดย EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา,บริษัทเดอเบล จำกัด และกลุ่มธุรกิจ TCP       โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ขอขอบพระคุณ  เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,00:18   อ่าน 47 ครั้ง