ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ 63
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 
นางสาวอภิณห์พร  สินมณีฐานนท์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
 มีพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ
เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบทุนการศึกษา
,เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่กิจกรรมเด่น ผลการเรียน 
และความประพฤติดี ในระดับชั้นต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
ซึ่งกิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,23:11   อ่าน 47 ครั้ง