ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ป้องกันยุงลาย
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
และมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิค 19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 ให้กับโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,07:40   อ่าน 56 ครั้ง