ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน DLTV
18 พฤษภาคม 2563
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:52   อ่าน 55 ครั้ง